Žaidimas planet of the apes

Gyvenimo pilnatve galia vadinti tokią būseną, kuomet prarandama laiko nuovoka, pamirštami visi rūpesčiai, nerimas, baimės, kai jaučiamasi tartum neštų kosminė energijos srovė. Toks išgyvenimas labai nuostabus, jog nebesinori sugrįžti į realybę. Tas pats pasakytina ir kai žaidžiamas žaidimas planet of the apes.

Pačiupti srovę

Kuo dažniau jaučiama gyvenimo pilnatvė, tuo mažiau energijos iššvaistoma veltui bei kur kas daugiau patiriama laimės. Anot psichologų to įmanoma išmokti.

Kultiniai psichologai ir filosofai dalį gyvenimo pašventė laimės fenomeno paieškoms. Jis paliko didį pėdsaką pozityviojoje psichologijoje, nes sukūrė „srauto“ teoriją. Panašiai atrodo ir žaidimas planet of the apes.

Tikrai nebūna atvirkščiai. Laimė arba nelaimė – ne tai, kas žmonėms nutinka. Būti laimingiems įmanoma ir to reikėtų mokytis. Laimė kuriama vieninteliu būdu: mintimis. Žmonės renkasi, ką manyti apie tai, kas jiems atsitinka. Laimė gali būti jaučiama ir kai žaidžiamas žaidimas planet of the apes.

Mintys lemia jausmus

Tie žmonės, kurie gyvenime neteko viską, net sveikatos bei artimųjų, bet nepalūžo, atrado kitokią gyvenimo prasmę, kitų stimulų tobulėti bei tapo laimingesniais už tuos, kurių lemtis juos nuolat lepino. Kai kūrybos žmonės: tapytojai, muzikai bei rašytojai atsiduodavo savo veiklai, kitas išorinis pasaulis prapuldavo. Juos ištikdavo ypatinga būsena, panašėjanti į svaiginimąsi narkotikais. Kvaišalais gali būti vadinamas ir žaidimas planet of the apes.

Mokslininkai yra nustatę, jog tiek vienos, tiek kitos grupės žmonių pilnatvės paslaptis – galia valdyti psichinį energijos lauką.

Pinigai ar kitokios materialinės gėrybės, ar gera sveikata, laimės nelemia. Jie geba pagerinti gyvenimą, bet jeigu nemokama suvaldyti psichinės energijos, apims jausmas, kad kažko trūksta.

Daroma paprastai

Yra dvejopa reakcija į stresines situacijas: neurotiška gynyba, kai puolama kaltinti kitus žmones dėl nutikusių bėdų, bei brandi gynyba, kuomet gebama suvaldyti chaosą bei padaryti tvarką tiek galvose. Kartais toks jausmas apima ir kai į galvą įsileidžiamas žaidimas planet of the apes.

Susidūrę su problema, pirmiausiai laikinai „išjunkite“ pyktį ir apskritai visas emocijas, pataria psichologas. Stenkitės logiškai analizuoti situaciją ir performuluoti problemą taip, kad ją būtų galima išspręsti pasitelkus alternatyvias galimybes. Tuo nepaprastas ir žaidimas planet of the apes.

Ar įmanoma išmokti jausti malonumą kiekvieną dieną? Psichologai siūlo nesunkų būdą. Sudaromas nesudėtingų darbų sąrašas. Svarbu – jog jie tai verstų užsimiršti.